پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختصاص بودجه هشتاد میلیارد دالری آمریکا برای مأموریت افغانستان

کنگره آمریکا بودجه دفاعی 552 میلیارد دالری سال 2014 این کشور را تصویب کرد. در بودجه دفاعی سال آینده آمریکا بیش از هشتاد میلیارد دالر برای عملیات نظامی نیروهای این کشور در افغانستان و 1.5 میلیارد دالر هم برای کمک به پاکستان در نظر گرفته شده است. نمایندگان کنگره همزمان خواستار آن شده اند در صورتی که راه تدارکات زمینی نیروهای ناتو از خاک پاکستان مسدود بماند، کمک مالی آمریکا به پاکستان متوقف شود. در هیمن حال جنرال مارتین ای دمپسی رییس ستاد مشترک نیروهای آمریکا به وضاحت گفته است که نیروهای افغان در حال حاضر از اعتماد کامل برای مبارزه با شورشیان مخالف دولت برخوردار نیستند و تنها امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا به آنها این اعتماد را خواهد داد. قرار است اکثریت نیروهای آمریکایی ظرف سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند.

گزارش شریف ولید را در این مورد بشنوید.