پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عروس و داماد شدن به انتخاب والدین

در جامعه سنتی افغانستان، بیشتر ازدواج‌ها به تصمیم والدین پسر و دختر صورت می‌گیرد. هرچند که در سال‌های اخیر، شماری از جوانان تلاش می‌کنند همسر آینده خود را خود شان انتخاب کنند.

اما با این‌هم آنگونه که احمد الهام خبرنگار بی بی سی در ولایت قندوز در گزارشش می‌گوید، شماری از جوانان قندوزی از ازدواج‌هایی به مشوره پدر و مادر راضی اند.