پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخترع تفنگ کلاشنیکوف در گذشت

مخترع تفنگ خودکار کلاشنیکوف به سن ۹۴ سالگی درگذشت. میخائیل کلاشنیکوف تفنگ خود را در سال ۱۹۴۷ اختراع کرد. این تفنگ به دلیل ساختمان ساده، مطمئن بودنش به سرعت در جهان مشهور شد و به صورت گسترده یی مورد استفاده قرار گرفت. آقای کلاشنیکوف با آنکه از سوی دولت شوروی وقت تقدیر شد اما پول چندانی از اختراع خود بدست نیاورد. مقامهای روسی علت مرگ او را خونریزی داخلی اعلام کرده اند.

ببرک احساس در گزارشی نگاهی انداخته به زندگی میخائیل کلاشنیکوف.