پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ریشه‌های خشونت در سودان جنوبی

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز (سه شنبه ٢٤ دسامبر) درباره پیشنهاد افزایش صلح‌بانان این سازمان در سودان جنوبی به ۱۲ هزار نفر، تصمیم می‌گیرد.

پس از گذشت یک هفته از درگیری‌های قومی بین هواداران رئیس‌جمهوری و معاون پیشین او، حدود ۴۵ هزار غیرنظامی در پایگاه‌های صلح‌بانان در سودان جنوبی پناه گرفته‌اند. گزارش‌هایی هم از کشتارهایی با انگیزه قومی منتشر شده. اما دلیل بروز خشونت های قبیله‌ای در سودان جنوبی چیست، چرا دو قبیله درگیر جنگ شده اند؟ در این باره گفتگوی شهباز ایرج با عنایت صافی را بشنوید که در چارچوب ماموریت سازمان ملل سال‌هایی در سودان مشغول فعالیت بوده است.