پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انار قندهار در جستجوی بازار

شاعری گفته: ثــمرخیز از بس بود قندهار /خجـــل ســاوه را می‌کـــند از انـار. اما باغداران اهل قندهار سال‌هاست که بازار مناسبی برای عرضه کردن محصولات شان نمی‌یابند. آنها مجبور اند میوه‌های خود را به دلیل نبود امکانی برای نگهداری، ازران بفروشند. قرار بود شهرداری قندهار بازاری برای میوه فروشان بسازد که نساخته است.

مامون درانی در گزارشی که می شنوید از ناامیدی‌های دهقانان و باغداران قندهاری می‌گوید.