روزنامه‌های کابل: چهارشنبه چهارم جدی

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

روز گذشته مجلس سنای افغانستان فرمان اختصاص یک کرسی در مجلس نمایندگان به اقلیت هندوها و سیک‌ها را تایید کرد. مجلس نمایندگان این کشور قبلا اختصاص این کرسی را رد کرده بود.

فیصله مجلس سنا و بحث انتخابات در افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های چهارم جدی/دی کابل است.

ستایش از اقدام مجلس سنا

روزنامه ۸‌صبح نوشته که تایید پیشنهاد اختصاص یک کرسی در پارلمان به شهروندان هندو و سیک در افغانستان از سوی مجلس سنا، اقدامی ستودنی است. ضرور است که شهروندان هندو و سیک کشور، از طریق نماینده‌شان در تالاری که خانه ملت خوانده می‌شود، حضور داشته باشند.

۸‌صبح مخالفت مجلس نمایندگان با اختصاص این کرسی را یکی از کارنامه‌های بد پارلمان کنونی خوانده است.

۸‌صبح نوشته که باید کمیسیون مختلط نمایندگان پارلمان و سنا که احتمالا در روزهای آینده برای تصمیم‌گیری روی این موضوع تشکیل می‌شود، با اختصاص کرسی به اقلیت هندوها و سیک‌ها در مجلس، مخالفت نکند.

۸‎صبح افزوده که هندوها و سیک‌های این کشور حق دارند، یکی از میان خودشان از منافع و دیدگاه‌های آنان در مجلس نمایندگی کند. هیچ گروه و قشر اجتماعی حق ندارد آنان را از این حق‌شان محروم کند.

روزنامه ماندگار نیز از اقدام مجلس سنا به عنوان گامی به سوی وحدت ملی یاد کرده است.

ماندگار نوشته که مخالفت مجلس نمایندگان بر مبنای تعصبات مذهبی صورت گرفته بود.

به باور نویسنده ماندگار در فرمان رئیس جمهوری در مورد اختصاص یک کرسی به هندوها و سیک‌ها، تبعیض مثبت مطرح است و بیشتر یک امر اخلاقی است تا قانونی.

ماندگار نوشته که اسلام دین اکثریت در افغانستان است اما به اساس آموزه‌های همین دین باید حقوق اقلیت‌ها رعایت شود.

انتخابات و آینده افغانستان

روزنامه افغانستان نوشته که انتخابات سال آینده هم از این نظر که نخستین تجربه انتقال قانونی قدرت در افغانستان به شمار می آید و هم به لحاظ پیامدهایی که انتخابات بر سرنوشت کشور و مردم خواهد داشت، اهمیت ویژه پیدا کرده است.

افغانستان افزوده که استقبال مردم از پروسه های ملی، نشان از درک عمیق مردم از شرایط گذشته، حال و آینده کشور است و روشن می‌سازد که مردم انتخابات را تنها راه حل برای عبور از فرهنگ های استبدادی و قبیله ای به فرهنگ و پذیرش ارزش های دموکراسی می دانند.

افغانستان می‌نویسد که استقبال عمومی از انتخابات بدون شک شفافیت انتخابات را نیز تضمین می‌کند و زمینه های جعل، تقلب و تخلف انتخاباتی را به حداقل می رساند.

روزنامه سخن جدید می‌نویسد که تجربه مردم افغانستان از چند مورد انتخابات گذشته همراه با تلخی و تقلب بوده است.

سخن جدید نوشته که به همین دلیل انتخابات آینده با دغدغه و نگرانی همراه است. نبود امنیت و احتمال تقلب از نگرانی‌های مهم در این انتخابات است.

اما سخن جدید افزوده که اعلام آمادگی‌های فنی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات و تدارکات امنیتی دولت نویدهای خوشی را در بین مردم به میان آورده است.

نویسنده سخن جدید خواسته که عزم جمعی در سطوح مختلف جامعه برای برگزاری انتخابات شفاف به میان آید تا از هرگونه تقلب جلوگیری شود.

مطالب مرتبط