پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نرخ ارزهای خارجی و مواد غذایی

این هفته بهای مواد غذایی در بازارهای کابل کاهش یافت. در قیمت هر بوری ٤٩ کیلیویی آرد پاکستانی ده افغانی کاهش رونما شده و این هفته هر بوری آن ١٣٤٠ افغانی فروخته می‌شد. یک بوری ٥٠ کیلیویی آرد قزاقی هم با سی افغان کاهش به ١٣٥٠ افغانی به فروش می‌رسید.

جزئیات در مورد بهای سایر مواد خوراکی و نیز بهای ارز خارجی در برابر افغانی را در گزارشی از بشیر پیمان از کابل بشنوید.