پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیدا شدن جسد دختر و پسر جوانی در کابل

پولیس کابل اجساد یک دختر و یک پسر جوان را در یک کیسه در ناحیه سوم این شهر پیدا کرده است. تاکنون هویت این دختر و پسر جوان و انگیزه قتل آن‌ها مشخص نشده. پولیس می‌گوید اجساد را به طب عدلی فرستاده و تحقیقات در زمینه ادامه دارد. اخیرا خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته و این مسئله باعث نگرانی نهاد‌های مدافع حقوق زنان شده است.

جزئیات را بشیر پیمان از کابل گزارش کرده