پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمترین رویدادهای منطقه در ٢٠١٣

جهان در سال ٢٠١٣ شاهد رویدادهای مهمی بود، جنجال بر سر گشایش دفتر طالبان در قطر، سپرده شدن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، موافقت لویه جرگه با امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا ازجمله رویدادهای مهم مربوط به افغانستان در طول این سال بود. در بحث عبدالله شادان با عزیز رویش، قندیل عباس و علی صدر زاده در کنار این موضوعات، تحولات مهم واقع شده در ایران، پاکستان، سوریه، مصر و افشاگری‌های ادوارد سنودن به تحلیل گرفته شده.