روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۷ جدی

Image caption طنز بدون شرح، افغانستان

سالروز ورود نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق به افغانستان، سفر هیات شورای عالی صلح به عربستان سعودی، اظهارات مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد روابط کشورش با آمریکا پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کنار رویدادهای محلی در تیترهای خبری و عناوین تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می‌خورند.

سی و چهار سال پیش نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق به دلیل آن چه دفاع از دولت افغانستان در برابر گروه های مجاهدین عنوان شده بود وارد افغانستان شدند. این نیروها نزدیک به ده سال در برابر گروه های مجاهدین در افغانستان جنگیدند. در جنگ پر تلفات شوروی در افغانستان نزدیک به پانزده هزار سرباز ارتش سرخ کشته شدند و نزدیک به دو میلیون افغان از بین رفتند و میلیون ها افغان آواره شدند.

روزنامه ماندگار، در سرمقاله خود در یادبود از ورود نیروهای شوروی به افغانستان، زیر عنوان "ششم جدی؛ پندی بزرگ در تاریخ افغانستان" نوشته که این حادثه با "تبعات خونبار و ویرانگر" درسی بزرگ برای نسل های بعدی بوده می‌تواند.

به نظر ماندگار، حضور ارتش سرخ در افغانستان توام با "ستمگری‌ها" و پیامدهای فاجعه باری بود که به قول سرمقاله نویس ماندگار، بهترین کتاب برای مطالعه و شناخت کشوری به نام افغانستان است.

ماندگار، در ادامه در نقدی گذرا نوشته است که با وجودی که ارتش سرخ شوروی شکست خورد و پیروزی نصیب "مردم مجاهد افغانستان" شد اما "اگر نگاهی عمیق به اوضاع کشور بیاندازیم، می‌بینیم که ما بازهم در سایه آن روزها و حوادثِ فاجعه‌بار قرار داریم."

روزنامه باور، هم در سرمقاله خود روز ششم جدی سال ۱۳۶۷ خورشیدی را روزی تاریک در تاریخ افغانستان نامیده و آن را سرآغاز جنگ های داخلی خوانده است.

سرمقاله نویس باور، نوشته که "تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان یک تجاوز بی شرمانه بود" که اساسات و نهادهای ملی و حکومتی را از بین برد. به نظر نویسنده باور، جامعه جهانی هم "در پیشگاه مردم افغانستان" ملامت است زیرا در بدبختی و جنگ های داخلی افغانستان در این دوره سهم داشت.

Image caption طنز بدون شرح، جامعه‌باز

روزنامه جامعه‌باز با نگاهی متفاوت به رویداد ششم جدی در سرمقاله خود زیر عنوان "معمای انتقال قدرت سیاسی" نگاشته است "بنیاد خونین رخداد شش جدی ریشه در سنت انتقال سیاسی داشت که چندین قرن در تاریخ و فرهنگ سیاسی افغانستان تجربه شده بود."

سرمقاله نویس جامعه‌باز، نوشته که با توجه به این که انتقال قدرت در افغانستان همواره خونین بوده و " سنت دولت داری و دولت مردی" در این کشور برای دولت مردان فرجام تراژیک داشته است، بازخوانی رویداد ششم جدی، از ضرورت های اصلی این دوره است.

روزنامه دولتی انیس، در سرمقاله خود زیر عنوان "تاریخ فراموش‌کار نیست"، ورود ارتش سرخ شوروی و آغاز جنگ آن در افغانستان را "تجاوز" عنوان کرده و گفته که این رویداد افغانستان را در بخش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صدمه سنگینی زد و زمینه ساز مداخله کشورهای همسایه و منطقه در امور افغانستان شد.

انیس، در پایان نگاهی به وضعیت کنونی افغانستان کرده و نوشته است: "شرایط حساس کنونیاز ما می‌طلبد تا همه با هم یک صدا در راستای تامین وحدت ملی و حاکمیت صلح و ثبات در کشور تلاش کنیم."

به نظر روزنامه ۸صبح، جنگ ارتش سرخ در افغانستان در کنار سایر "بدبختی ها" که نمونه آن از بین رفتن زیربنای اقتصاد افغانستان و صدمه به زراعت و مهاجرت میلیون ها افغانستان همچنین منتج به تحمیل بنیادگرایی دینی به عنوان گفتمانی مسلط بر جامعه شد.

نویسنده نوشته است وضعیت کنونی افغانستان که همچنان کشوری درگیر جنگ است به جنگ‌های شوروی در افغانستان و همچنین جنگ های داخلی ربط دارد و به نحوی از پیامدهای ورود ارتش سرخ به افغانستان است.

باور، نوشته است که حالا حکومت افغانستان باید عبرت های جنگ شوروی در افغانستان را فراموش نکند و به یاد داشته باشد که آرمان افغان هایی که در این جنگ کشته شده اند همچنان پا بر جا است.

روزنامه ویسا هم در سرمقاله خود گفته است که باید از رویدادهای افغانستان از زمان ورود نیروهای ارتش سرخ شوروی به افغانستان تا حالا عبرت گرفته شود و با توجه به ارزش های دینی و ملی افغانستان، جلو تکرار تجربیات تلخ گذاشته را گرفت.

مطالب مرتبط