پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دست داشتن پلیس محلی در دزدی‌های مسلحانه در قندوز

اخیراً دزدان مسلح در مسیر قندوز در شمال‌شرق افغانستان، سبب آزار و اذیت مردم شده اند. آن‌ها اموال مردم را غارت می‌کنند و در مواردی دست به قتل نیز زده اند. مقام‌های محلی قندوز به بی بی سی گفتند که شماری از نیروهای پلیس محلی و افراد مسلح غیر مسئول، در چنین فعالیت‌ها دست دارند. مقام‌های امنیتی ولایت قندوز وعده سپردند که در روزهای آینده، شمار پوسته‌های امنیتی در این مسیر را افزایش دهند.

گزارش احمد الهام خبرنگار بی بی سی در قندوز را بشنوید: