روزنامه‌های کابل؛ یکشنبه ۸ جدی

Image caption طنز بدون شرح، روزنامه افغانستان

واکنش های حکومت افغانستان به اظهارات یک فرمانده ارتش بریتانیا در مورد توانمندی گروه طالبان، تقلب در جریان اخذ امتحان کنکور در ولایت لوگر و همچنین سفر هیات شورای عالی صلح افغانستان به عربستان سعودی تیترهای درشت و عناوین تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود اختصاص داده اند.

دو روز پیش هیاتی از شورای عالی صلح افغانستان برای شرکت در اجلاس سرتاسری سازمان همکاری های اسلامی به عربستان سعود رفت. هدف این سفر جلب همکاری کشورهای اسلامی در زمینه آوردن صلح در افغانستان است.

هرچند برخی رسانه ها از احتمال گفت‌وگوهای پنهانی بین نمایندگان افغانستان و شورای عالی صلح در این سفر گزارش هایی منتشر کرده اند اما تا هنوز مقام های افغان رسما در این مورد حرفی نزده اند. این سفر یک روز پس از اظهارات ژنرال پیتر وال فرمانده ارتش بریتانیا صورت گرفته است.

ژنرال بریتانیایی گفته است که با خروج نیروهای بریتانیایی در پایان سال آینده، شاید "خبرهای بدی" مبنی بر دست بدست شدن بعضی مناطق در افغانستان شنیده شود.

روزنامه سخن‌جدید، در سرمقاله خود در این مورد نوشته با توجه به این که شورای عالی صلح در گذشته از بیشتر سفرهایی که به کشورهای منطقه داشته، دست خالی برگشته است امیدی به نتایج عملی این سفر نیست.

به نظر نویسنده سخن‌جدید، شورای عالی صلح دیگر "ماهیت و اعتبار خود را از دست داده و دست آوردش بار سنگینی است که بر دوش دولت افغانستان می‌گذارد.

روزنامه به اظهارات فرمانده ارتش بریتانیا که گفته طالبان احتمالا بخشی از نقاط از دست داده خود را دوباره تصرف کنند اشاره کرده و نوشته است که این اظهارات نشان می دهد که کلید صلح با طالبان در دست دولت افغانستان نیست.

سرمقاله نویس سخن‌جدید، همچنین فهم شورای عالی صلح را از آنچه بازی های پنهان عنوان کرده، ناقص خوانده و گفته است که دولت افغانستان هم دچار نقشی منفعل در این روند شده است.

روزنامه وحدت، اما در سرمقاله خود به سفر هیات شورای عالی صلح به عربستان سعودی خوشبینی کرده و نوشته است که در کنار نمایندگان بیش از پنجاه کشور اسلامی در اجلاس عربستان نمایندگان گروه طالبان نیز شرکت خواهند کرد و موضوع صلح افغانستان به بحث گذاشته خواهد شد.

وحدت، در ادامه ابراز تردید کرده که با توجه به تلاش های شورای عالی صلح در سال های گذشته، گفت‌وگو با طالبان و حتی گشایش دفتری برای این گروه که در گذشته نتایجی به بار نیاورده است افغانستان به صلح نخواهد رسید.

روزنامه ویسا، اظهارات ژنرال پیتر وال فرمانده ارتش بریتانیا را نقد کرده و نوشته است که اگر وضعیت این کشور به وخامت بیانجامد مسئول اصلی کشورهای خارجی خواهد بود.

سرمقاله نویس روزنامه ویسا، در ادامه نوشته است که اظهارات این ژنرال بریتانیایی دال بر این است که حضور نیروهای خارجی در افغانستان اثرگذار نبوده و اگر نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند، طالبان دوباره به نقاط از دست رفته شان، بازخواهند گشت.

روزنامه جامعه‌باز، در سرمقاله خود زیر عنوان "طالبان، مساله است، نه راه حل" هم اظهارات ژنرال بریتانایی را تحلیل کرده است. در سرمقاله این روزنامه آمده که بازگشت گروه طالبان به قدرت، ترسناکترین کابوس سیاسی برای مردم افغانستان است.

جامعه‌باز، می‌نویسد که "فراموش نکنیم که طالبان خود مساله جامعه ما است و نباید دچار این تصور اشتباه و فاجعه بار شویم که نتوانیم مساله را از راه حل تفکیک کنیم."

به نظر نویسنده این روزنامه، بازگشت گروه طالبان به قدرت به معنی جنگی تمام عیار در کشور است و در چین جامعه‌ای جنگ جدید می تواند امیدها به گذار "از وضعیت نا انسانی کنونی" را محال کند.

روزنامه ماندگار، نیز نگاهی به اظهارات فرمانده ارتش بریتانیا انداخته و سیاست‌های بریتانیا در برابر افغانستان را متناقض توصیف کرده است.

در سرمقالهماندگار، آمده است: "انگلستان به عنوان یک کشور همکار افغانستان، طبق قراردادهای دوجانبه مکلفیت حمایت از افغانستان را دارد. سقوط بخشی از این کشور به دست طالبان به همان اندازه که ناکامی‌دولت افغانستان را نشان می‌دهد، مایه شرم‌ساری دولت انگلیس هم است که در تامین امنیت و همکاری با افغانستان عاجز بوده است."

مطالب مرتبط