پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معرفی سیستم جدید کنترل وسایط سنگین‌بار در شاهراه‌های افغانستان

وزارت فواید عامه افغانستان برای جلوگیری از تخریب شاهراه های این ‌کشور سیستم جدید کنترل تناژ بلند را معرفی کرده است. این سیستم کامپیوتری جایگزین ترازوهای ثابت کنترل وسایط سنگین‌بار خواهد شد. پیش از این مردم شکایت می‌کردند که مسئولان با گرفتن رشوه به وسایط سنگین بار اجازه عبور می‌دهند.

آنگونه که بشیر پیمان خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل در گزارشش می‌گوید، عبور و مرور وسایط با بار سنگین یکی از دلایل تخریب زودهنگام جاده‌ها در افغانستان است.