پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاربرد فن آوری‌های جدید در زندان‌های آمریکا

همه می‌دانیم که زندانیان با استفاده از تلفن، با خانواده های خود تماس برقرار می‌کنند. اما آیا آن‌ها به مکالمات تصویری هم دسترسی دارند؟ زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در ایالات متحده آمریکا به گونه فزاینده ی با فن‌آوری‌های جدید مجهز شده اند. اما این پیشرفت با نگرانی‌هایی هم همراه شده که ممکن است دسترسی بیشتر به مکالمات تصویری، سبب قطع دیدارهای رو در روی زندانیان با خانواده‌های شان شود. لورا تریفلین خبرنگار بی بی سی به زندان پوست موت در ایالت ویرجینای آمریکا رفته تا بیبیند که برقراری تماس تصویری چه سهولت‌هایی را برای زندانیان ایجاد کرده است؟