پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمیسیون انتخابات مقرره‌ای برای پوشش رقابت‌های انتخاباتی وضع کرد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لایحه‌ای را ترتیب کرده که بر اساس آن نحوه فعالیت رسانه‌ها در جریان ‌رقابت‌های انتخاباتی مشخص خواهد شد.

جزئیات در گزارشی از خلیل نوری از کابل.