پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار بم در ولگاگراد روسیه

در انفجار امروز (دوشنبه ۹ جدی) در شهر ولگاگراد روسیه دستکم ۱۴ نفر که سوار بر یک بس برقی بودند کشته شدند. روز گذشته نیز انفجار انتحاری در ایستگاه قطار این شهر روی داده بود که در اثر آن ۱۷ نفر جان باختند. مسئولانی که سرگرم تحقیق در مورد دو بم‌گذاری جداگانه در آن شهر هستند، معتقد اند که هر‌دو حمله به هم مرتبط اند چرا که بقایای مواد انفجاری هر دو حادثه به هم شبیه اند.

ولادیمیر پوتین دستور داده تا مقررات امنیتی در سراسر روسیه شدیدتر شود.

گزارش شریف ولید را بشنوید.