روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۹ جدی

Image caption تفسیر ممنوع، روزنامه جامعه باز

سال ۲۰۱۴ تقریبا برای تمام افغانها تاریخی به یاد ماندنی است، برای شماری این سال کابوس و برای شماری آغازی نو تلقی می‌شود.

نزدیک شدن سال ۲۰۱۴ و نظرسنجی های اخیر در مورد انتخابات افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۹ جدی/دی کابل است.

پایان ۲۰۱۳ برای افغانستان

روزنامه ۸‌صبح نوشته که ۲۰۱۴ تا چند روز دیگر فرا می‌رسد؛ عددی که از آن افسانه ساخته بودند و طوری وانمود کرده بودند که گویا در آستانه این سال، همه‌چیز دود می‌شود و به هوا می‌رود.

۸‌صبح می‌نویسد 'می‌گفتند که با بیرون شدن بخشی از نیروهای بین‌المللی، خلایی به‌میان می‌آید که نیروهای داخلی آن را پر کرده نمی‌توانند اما خوش‌بختانه خلایی به‌میان نیامد.'

۸‌صبح افزوده نیروهای داخلی افغانستان توانستند فصل جنگی سال ۲۰۱۳ را موفقانه پشت‌سر بگذارند و این امیدواری وجود دارد که فصل جنگی سال ۲۰۱۴ نیز پشت سرگذاشته شود.

۸‌صبح می‌نویسد که از جامعه جهانی و متحدان بین‌المللی انتظار می‌رفت و انتظار می‌رود که نیروهای داخلی افغانستان را به قدری تقویت کنند که بتوانند با چالش‌های فراروی‌شان مقابله کنند و تلفات‌شان را کاهش دهند.

روزنامه جامعه باز نیز نوشته که افغانستان تا ثبات قابل اطمینان راهی طولانی‌ در پیش دارد و دولت در این راستا‌ نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

جامعه باز می‌نویسد 'سهمی‌که از مبارزه با تروریسم به دست آورده‌ایم، هرچند نامطمئن، اما شایستۀ نگهداری و حراست است. این سهم، همان وجود دولت است که استحکام بنیادهای آن، وظیفۀ تمامی‌شهروندان بوده و تروریسم، خطرناک‌ترین دشمن آن است.'

نویسنده جامعه باز به این باور است که اگر مبارزه با تروریسم به نتیجۀ قابل قبولی در افغانستان منتهی نشده است، وظیفه افغانهاست که از دولت و پروسه انتقال قدرت حمایت کنند تا این مبارزه به نتیجه‌ای مطلوب‌ و کشور به ثبات قابل اطمینانی برسد.

نظرسنجی‌های دقیق یا برنامه ریزی شده؟

Image caption پایان ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان نزدیک می‌شود

روزنامه آرمان ملی نوشته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود سه و نیم ماه باقیمانده است و تمام نامزدان ریاست جمهوری تلاش دارند تا صف شان را قوی بسازند.

آرمان ملی می‌نویسد تا حال هیچ نهاد و یا فردی نمی‌تواند قضاوت کند که کدام نامزد در انتخابات پیروز می‌شود، زیرا تعاملات و معادلات سیاسی آن گونه شکل نگرفته که بتوان قضاوت کرد که فلان نامزد پیروز انتخابات است.

آرمان ملی افزوده 'در چنین وضع و حالت، برخی از نهادهای مشکوک، سمارق گونه بیرون می‌شوند و در مورد انتخابات و نتایج آن نظر می‌دهند و ارقامی را ارائه می‌دارند که چنین است و چنان.'

نویسنده آرمان ملی تاکید می‌کند اگر یک نهاد شناخته شده و معتبر بین‌المللی در مورد انتخابات افغانستان، نظر سنجی کند، می‌شود نتیجۀ آن را تا حدی پذیرفت اما در این اواخر نهادهایی دست به نظرسنجی‌ها در مورد انتخابات آینده این کشور زده اند که فاقد نام و نشان اند و به نظر می‌رسد که بیشتر قصد مدیریت افکار را دارند تا ذهنیت سازی کنند.

روزنامه افغانستان نیز نوشته که با نزدیک شدن زمان کمپین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، موسسه های گوناگون تلاش دارند تا در مسایل مرتبط با انتخابات نظر سنجی هایی را انجام دهند.

افغانستان نوشته که تا هنوز چهار موسسه نتایج نظرسنجی‌های شان را منتشر کردند که علاقه شهروندان را به انتخابات و یا یکی از نامزدان انتخاباتی بازتاب داده است.

افغانستان می‌نویسد که این تلاش ها برای تقویت روند دموکراسی، شفافیت انتخابات و آگاهی نامزدان از قوت ها و کاستی های شان مفید و سودمند می‎باشد اما در افغانستان مساله متفاوت است.

افغانستان افزوده که مشکلات ارتباطی، ناامنی و نا آگاهی و بیسوادی اکثر شهروندان، عموما استندرد این نظر سنجی ها را کاهش می‌دهد و ناشناخته بودن بعضی از موسساتی که اقدام به نظر سنجی می‌کنند سطح اعتماد مردم را به نتایج نظر سنجی ها پایین می آورد.

نویسنده افغانستان نوشته با آن هم در کشوری که زمان گذار را تجربه می‌کند و بسیاری از مفاهیم هنوز در آن نهادینه نشده؛ این تجربیات ناقص نیز شایسته تقدیر می باشد.

مطالب مرتبط