شکایت از شماری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به اتهام جنایت جنگی

عکس از آرشیو

کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی افغانستان می‌گوید که هفت مورد شکایت جدی علیه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنها به این کمیسیون رسیده است.

نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون به بی‌بی‌سی گفت: از آنجاییکه این هفت مورد شکایت جدی است و شماری از نامزدان به ارتکاب جرایم جنگی متهم شده‌اند، رسیدگی به این شکایت‌ها از صلاحیت کمیسیون خارج است و لذا بررسی این هفت مورد به نهادهای عدلی و قضایی محول خواهد شد.

آقای محسنی افزود که پرونده‌های مربوط به این شکایت‌ها در روزهای آینده به دادستانی کل افغانستان فرستاده خواهد شد.

او افزود که اگر این شکایت‌ها از سوی دادگاه با صلاحیت تائید شود، افراد متهم از فهرست نامزدی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حذف خواهند شد.

به گفته آقای محسنی حتی اگر یک روز قبل از انتخابات مشخص شود که نامزد یا نامزدانی واجد شرایط نیستند، از فهرست نامزدان حذف می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی افغانستان گفت هفت مورد از شکایت‌هایی که به این کمیسیون رسیده مربوط به ارتکاب جنایات جنگی است.

فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود یک ماه پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد که در آن یازده نامزد و ۲۲ معاون آنها شامل هستند.

پس از آن کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بررسی صلاحیت‌ حقوقی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد و اکنون این کمیسیون اعلام کرده که بررسی این کمیسیون به پایان رسیده است.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ۱۶ حمل/فروردین۱۳۹۳ خورشیدی برگزار شود.