پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت میلیاردر جنجالی ایران

قوه قضائیه ایران بابک زنجانی میلیاردر جنجالی آن کشور را بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی ایران هم از انتقال آقای زنجانی به زندان اوین خبر داده است. نام آقای زنجانی در سال گذشته بارها در ارتباط با پرونده های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او پیوسته تاکید کرده که اقداماتش با اطلاع نهادهای مسئول ایران بوده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم او را به اتهام فعالیت های ناقض تحریم های ایران، در فهرست تحریم ها قرار داده اند.

نجیبه فیروز در گفتگو با حسین باستانی از بخش فارسی بی بی سی دلیل بازداشت آقای زنجانی را پرسیده است.