پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک عروسی برای چهل عروس

در ولایت فاریاب برای بیش از چهل عروس و داماد، مراسم عروسی گروهی برگزار شده که در آن بیش از هزار و پنجصد نفر حضور داشته اند. از چند سال به این سو مراسم ازدواج‌های گروهی در افغانستان رواج یافته و هزینه این گونه مراسم را در بیشتر موارد داوطلبان امور خیریه و تاجران محل پرداخته اند.

اسماعیل شهامت در گزارشی از کابل نگاهی به فرهنگ ازدواج گروهی در افغانستان انداخته است.