پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قندهار و مشکل کشت خشخاش

زمینداران در ولایت جنوبی قندهار می گویند بدیل مناسبی برای ترک کشت خشخاش ندارند. فرمانده پولیس این ولایت نیز می پذیرد که مردم از مجبوری به کشت خشخاش رو می آورند. کشاورزان می گویند که نبود امکانات لازم برای مبارزه با آفات نباتی و کمبود منابع آب برای کشت بدیل خشخاش از مشکلات عمده شان هستند.

گزارش مامون درانی را از قندهار در این مورد بشنوید.