پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعویق آزادی زندانیان "خطرناک" از بگرام

کمیته بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام گفته آزادی ۸۸ زندانی را به دستور حامد کرزی به تعویق انداخته است. این افراد از جمله ۶۵۰ زندانیی اند که قرار بود چند روز پیش آزاد شوند، اما آمریکا از دولت افغانستان خواست که این زندانیان "خطرناک" را آزاد نکند. سه سناتور آمریکایی هم که در کابل بسر می‌برند در دیدار با رئیس جمهوری همین درخواست را تکرار کردند. اما کمیته بررسی پرونده ها می‌گوید دلایل و اسناد کافی در دست نیست تا نشان دهد که متهمان مورد نظر امریکا در فعالیت‌های تروریستی دست زده اند، به همین دلیل قصد دارند آن ۸۸ نفر را آزاد کنند.

جزئیات را بشیر پیمان از کابل گزارش میدهد