پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالی که در پیش است چگونه سالی خواهد بود؟

افغانستان در سال ٢٠١٤ میلادی شاهد رویدادهای مهمی خواهد بود. در این سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، سرنوشت موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا روشن خواهد شد و نیروهای خارجی افغانستان را ترک خواهند گفت. اما سوال‌های زیادی در مورد چشم انداز صلح در این کشور مطرح است، نگرانی‌های امنیتی هنوز وجود دارد و معلوم نیست اثرات رفتن نیروهای خارجی دقیقا چه خواهد بود.

همین مسایل را آصف معروف با آصف آشنا، عبدالرحمان صلاحى، داود ناجى و فريحه خرسند به بحث گرفته است.