پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیاز فوری هزاران آواره سودان جنوبی به کمک

سازمان‌های امدادرسانی می‌گویند در سودان جنوبی هزاران نفر که به دلیل ادامه جنگ مجبور به ترک خانه‌های شان شده اند، نیاز شدید به کمک دارند. خیلی از آن‌ها که در یک کمپ در کنار رود نیل پناه گرفته اند، آب آشامیدنی ندارند. نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در یک ماه اخیر و پس از آغاز جنگ داخلی، از خانه‌های متواری شده اند. دو طرف درگیر آماده انجام گفتگوهای صلح در ایتوپیا می‌شوند اما جنگ همچنان ادامه دارد.

گزارش ببرک احساس را بشنوید.