پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعالیت جوانان در روند انتخابات افغانستان

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، فعالیت جوانان در روند انتخابات افزایش یافته، این روزها، جوانان در نقاط مخلتف افغانستان، نشست و ها و برنامه های مختلفی براه میاندازند و عملاً در روند انتخابات سهم میگیرند. آنگونه که در گزارش، سید انور می‌شنوید، در این دور، تعداد جوانانی که درانتخابات شوراهای ولایتی ثبت نام کرده اند، در مقایسه به دفعات قبلی چند برابر است.