پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کناره‌گیری مانموهان سینگ پس از انتخابات

از مانموهن سنگ، به عنوان مهندس هند جدید و فردی یاد می شود که توانست این کشور را از نظر سیاسی و اقتصادی در سطح جهان مطرح کند و نگذارد هند و پاکستان، وارد جنگ شوند. با این وجود، از او انتقاد می شود که در سخنانش تحکم لازم را نداشت و نتوانست جلو فساد گسترده را درهند بگیرد.

جواد صمیمی در گفتگوی با افراسیاب ختک، سناتور پاکستانی، ابتدا در باره میراث مانموهن سنگ برای هند و منطقه پرسیده است.