پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان و موانع آموزش از راه دور

وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید مدارک آموزش از راه دور برایش قابل قبول نیست، مگر اینکه چنین مدارکی از یکی از دانشگاه ها و موسسات معتبر خارجی باشد. مسئولان این وزارت میگویند تا حالا به هیچ موسسه ی اجازه فراهم کردن زمینه تحصیلات عالی از راه دور در نهاد های تحصیلی خارجی داده نشده است. محمد عثمان بابری معاون این وزارت در عین حال میگوید چند موسسه خصوصی تحصیلات عالی در افغانستان، آموزش در سطح فوق لیسانس/ماستری را به گونه غیرقانونی انجام میدهند که تا چند روز دیگر در مورد شان تصمیم گرفته خواهد شد.

اقای بابری در اغاز گفتگوی با خلیل نوری خبرنگار بی بی سی در کابل معیار ها برای پذیرش مدارک و اسناد آموزش از راه دور را توضیح داده است.