پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی ویژه با عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید راهی که دولت این کشور در مذاکره با مخالفان مسلح دولت در پیش گرفته به صلح نمی انجامد.

او در گفتگو با بی بی سی گفته مخالفان مسلح باید بدانند دولتی که پس از انتخابات سرکار میاید متعهد است از هر راه ممکن از امنیت شهروندان افغانستان دفاع کند.

آقای عبدالله همچنین گفته است در صورت پیروزی در انتخابات، تلاش می‌کند اعتماد از بین رفته میان افغانستان و جامعه جهانی را احیاء کند.

خبرنگار ما نداکارگر، از آقای عبدالله پرسیده چرا فکر می‌کند این‌بار می‌تواند برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باشد؟