پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی ویژه با هدایت امین ارسلا نامزد انتخابات ریاست جمهوری

هدایت امین ارسلا، از نامزادان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید گفتگوها در مورد مسایل تخنیکی و سیاسی توافقنامه امنیتی کابل-واشنگتن را حکومت فعلی تکمیل کرده و همین حکومت باید آن‌را امضاء کند. آقای ارسلا درگفتگویی با محمود کوچی، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل گفته است که اگر در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، از مصلحت اندیشی اجتناب خواهد ورزید. او که در انتخابات قبلی به نفع رئیس جمهور کرزی از نامزدی انصراف داد تاکید کرده است که این بار چنین نخواهد کرد. محمود کوچی، در ابتدای این گفتگو از آقای ارسلا پرسیده که چه باعث شد بازهم خود را برای ریاست جمهوری افغانستان نامزد کند؟