پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: روند برگزاری امتحان کنکور در افغانستان

در آزمون کنکور برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان، امسال 250 هزار داوطلب شرکت می کنند، اما انتظار می‌رود حدود بیشتر از صد هزار نفر آنها در نهادهای تحصیلی جذب شوند.

آیا شما نگران مداخله، تقلب و بی نظمی در این روند هستید؟ به نظر شما مسئول این بی نظمی ها کیست؟ آیا با تقلب و مداخله توسط چند نفر، حق صد ها فرد مستحق نقض نمی‌شود؟ چگونه می‌شود این آزمون را شفاف برگزار کرد؟