پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماین‌های کنار جاده عامل اصلی تلفات غیر‌نظامیان در قندهار

افزایش موارد انفجار ماین‌های جاسازی شده توسط شورشیان درکنار جاده‌ها در ولایت قندهار زندگی را برای غیرنظامیان دشوار کرده است. مقام‌های محلی می‌گویند در یک ماه اخیر نزدیک به صد غیر نظامی در اثر انفجار ماین‌های کنار جاده در ولسوالی پنجوایی کشته و یا هم زخمی شده اند. به گفته آن‌ها مخالفان مسلح که از بخش‌های این ولسوالی عقب رانده شده اند، حالا به کارگذاری ماین های کنار جاده رو آورده اند. جزییات در گزارش مـأمون درانی که از قندهار فرستاده: