پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادعاها درمورد استفاده از منابع دولتی به نفع نامزدان در نورستان

شماری از نماینده‌های مردم نورستان در سفری به کابل مقام های محلی را متهم کرده اند که کمک‌های زمستانی فرستاده شده به این ولایت را در اختیار برخی نامزدان شوراهای ولایتی قرار داده اند تا با توزیع آن در میان مردم، به نفع خود تبلیغ کنند. این نماینده‌ها همچنین ادعا می‌کنند که بخشی از این کمک‌ها پیش از رسیدن به نورستان، در مسیر راه فروخته شده است. اما تمیم نورستانی، والی نورستان، در گفتگوی با بی‌بی‌سی، این ادعا را رد کرده و آن‌ را بی اساس خوانده است. گزارش بشیر پیمان را بشنوید.