اختلاف مجلس نمایندگان و سنا برسر قانون سرپرستی کودکان

Image caption مجلس سنای افغانستان قانون سرپرستی کودکان را تعدیل کرد

قانون سرپرستی کودکان در مجلس سنای افغانستان تعدیل شد.

طرح تعدیلات در این قانون امروز در مجلس سنا به بحث گرفته شد. پیش از این مجلس نمایندگان هفده مورد را در این قانون تعدیل کرده بودند.

مجلس سنا امروز شماری از این تعدیلات را رد و یا تغییر داد و شماری دیگر آن را تایید کرد.

زلمی زابلی عضو مجلس سنا به بی‌بی‌سی گفت در کنار مسلمانان، افغانهای اهل هنود و سیک نیز می‌توانند، کودکان را به فرزندخواندگی بگیرند.

به گفته او، در تصویب مجلس نمایندگان 'مسلمان بودن' برای سرپرستی شرط بود.

آقای زابلی افزود که آنها تصویب کردند دخترانی که به فرزندخواندگی داده می‌شوند، می‌توانند پس از هژده سالگی با هرکسی که می‌خواهند با رضایت خود ازدواج کنند.

او گفت که در این قانون به ولی صلاحیت انتخاب شوهر داده نشده اما دختر می‌تواند با رضایت خود حتی با سرپرست‌اش ازدواج کند.

آقای زابلی می‌گوید که در طرح حکومت در مورد این موضوع سکوت شده بود و بحث رضایت دختر، از سوی پارلمان به این طرح اضافه شده است.

داشتن صحت روانی و مشهور بودن به خلق نیک شرایط جدید دیگری است که مجلس سنا برای سرپرست فرزندخواندگان تصویب کرده است.

داشتن سن سی سالگی نیز از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای زوجی که می‌خواهند کودکی را به فرزندخواندگی بگیرند، شرط دانسته شده است.

اکنون این قانون به دلیل اختلاف بین مصوبه های دو مجلس، به کمیسیون مشترک از نمایندگان دو مجلس فرستاده می‌شود و در صورت تصویب کمیسیون مشترک برای توشیح به ریاست جمهوری خواهد رفت.

طرح قانون سرپرستی کودکان همچنان تمام موضوعات سرپرستی را به دادگاه محول ساخته است.

این درحالی است که اکنون خانواده ها برای گرفتن سرپرستی به زایشگاه ها یا محلات نگهداری کودکان بی سرپرست مراجعه می کنند یا مستقیما از خانواده هایی که توانایی سرپرستی کودکان شان را ندارند، فرزندی را به سرپرستی می‌گیرند.

ثبت نشدن این روند در دادگاه و رسمی نبودن آن، سبب فراهم شدن زمینه‌هایی برای سوء استفاده از کودکان شده است.

نمایندگان پارلمان می‌گویند آنها تلاش کردند قانونی را به تصویب برسانند که جلو چنین سوء استفاده هایی گرفته شود.