روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۱۶ جدی

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری را به ارگ دعوت کرده بود.

موضوعات مورد بحث در این نشست و بحث تعدیل قانون شوراهای ولایتی افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۶ جدی/دی کابل است.

نشست با یازده نامزد ریاست جمهوری

روزنامه محور نوشته که امنیت یگانه نگرانی نامزدان ریاست جمهوری بوده که دیروز با رئیس جمهوری در میان گذاشتند.

محور می نویسد که حکومت باید بکوشد برای برگزاری انتخاباتی با حضور گسترده مردم، امنیت را جدی گرفته و برای تامین آن بکوشد.

نویسنده محور بر رعایت بی طرفی حکومت در انتخابات نیز تاکید کرده است.

روزنامه ماندگار نیز بر برگزاری انتخاباتی شفاف تاکید کرده است.

ماندگار نوشته که در دوازده سال گذشته مردم اعتماد خود را به دولت از دست داده اند اما برگزاری انتخابات شفاف می‌تواند این اعتماد را اعاده کند.

روزنامه وحدت از تاکید رئیس جمهوری به برگزاری انتخابات شفاف در نشست با نامزدان ریاست جمهوری، به عنوان 'نوید نو' یاد کرده است.

وحدت برگزاری این نشست را یک ابتکار خوانده و نوشته که تداوم این نشست‌ها به اطمینان نامزدان و مردم به برگزاری انتخابات شفاف کمک می‌کند.

"گزینه تعویق انتخابات"

Image caption تفسیر ممنوع، روزنامه جامعه باز

روزنامه اطلاعات روز نوشته که چگونگی آب و هوا، در زمان انتخابات یکی از موضوعات مورد بحث در نشست ریاست جمهوری با نامزدان انتخابات بوده است.

اطلاعات روز می‌نویسد تاکنون به صورت مستقیم کسی بحث تعویق انتخابات را مطرح نکرده اما با طرح چگونگی آب و هوا، تعویق این پروسه تا مساعد شدن شرایط در برخی مناطق سردسیر، به خودی خود بحث تعویق انتخابات را مطرح می‌کند.

نویسنده اطلاعات روز به این باور است که با توجه به پیش بینی مشکلات امنیت، آماده نبودن کمیسیون مستقل انتخابات و شرایط آب و هوا، تعویق انتخابات یک احتمال قوی است اما نباید در مقابل آن حساسیت داشت زیرا برای بعضی‌ها اشتراک در آن فصل در انتخابات، دشوار است.

تلاش برای تقویت شوراهای ولایتی

روزنامه ۸‌صبح نوشته که شماری از نمایندگان شوراهای ولایتی از پارلمان خواسته‌اند، قانون شوراهای ولایتی را به‌گونه‌ای تعدیل کند که نقش و صلاحیت این شوراها افزایش یابد.

۸‌صبح می‌نویسد که این خواست نمایندگان شوراهای ولایتی بر حق و منطقی است. فلسفه وجودی شوراهای ولایتی، پخش و نشر قدرت است. قدرت باید در جامعه پخش و نشر شود. تمرکز قدرت، فسادآور است.

۸‌صبح افزوده که در حال حاضر، والیان تقریبا قدرت مطلق دارند و خود را نماینده رئیس‌جمهور در آن ولایت می‌دانند اما شورای ولایتی باید به‌عنوان پارلمان ولایتی به‌رسمیت شناخته شوند و قدرت ادارات محلی میان والیان و این شوراها تقسیم شود.

۸‌صبح می‌نویسد که اگر نمایندگان شوراهای ولایتی که مستقیما از سوی مردم انتخابات می‌شوند، صلاحیت نظارتی بیشتر داشته باشند و بتوانند در تصویب برخی از مقررها و دستورالعمل‌ها برای اداره‌های محلی، نظر مشورتی بدهند، اداره‌های محلی کارا می‌شود.

مطالب مرتبط