پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"مقام‌های محلی نورستان از منابع دولتی به نفع نامزدان مشخص استفاده می‌کنند"

شماری از نماینده‌های مردم نورستان در سفری به کابل مقام های محلی را متهم کرده اند که کمک‌های زمستانی فرستاده شده به این ولایت را در اختیار برخی نامزدان شوراهای ولایتی قرار داده اند تا با توزیع آن در میان مردم، به نفع خود تبلیغ کنند. این نماینده‌ها همچنین ادعا می‌کنند که بخشی از این کمک‌ها پیش از رسیدن به نورستان، در مسیر راه فروخته شده است. اما تمیم نورستانی، والی نورستان، در گفتگوی با بی‌بی‌سی، این ادعا را رد کرده و آن‌ را بی اساس خوانده است. بشیر پیمان از کابل این گزارش را فرستاده است: