پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غزنی و حکایت "رؤسای غایب" ادارات دولتی

معاون والی غزنی از غیبت و عدم استخدام رئیسان برخی از ادارات دولتی این ولایت، شکایت دارد. محمد علی احمدی گفته است که این امر، تلاش‌ها برای ایجاد "دولت داری خوب" را در ولایت غزنی با چالش روبرو کرده است. برخی از باشنده‌های این ولایت نیز گفته اند، به دلیل عدم حضور رئیسان برخی ادارات، کارهای مراجعین هفته‌ها و حتی ماهها به تاخیر می‌افتد.

شرح بیشتر در گزارش سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل.