اداره امنیت ملی افغانستان: سو قصد به جان معاون امنیت ملی خنثی شد

Image caption ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که سه حمله کننده انتحاری را که قصد جان معاون رئیس امنیت ملی را داشت بازداشت کرده است

ریاست امنیت ملی اعلام کرد که یک گروه سه نفری که قصد حمله انتحاری و تهاجم به جان معاون رئیس امنیت ملی افغانستان را داشتند، بازداشت کرده است.

در این خبرنامه آمده است که این سه نفر به دستور 'ملا اسماعیل' از فرماندهان طالبان در شهر پیشاور پاکستان در نظر داشتند تا به داکتر ضیاء معاون ریاست امنیت ملی افغانستان حمله کنند.

ریاست امنیت ملی افغانستان افزوده که این افراد در ناحیه ۱۷ شهر کابل بازداشت و از این افراد انواع جنگ افزار انفجاری و اسلحه سبک بدست آمده است.

امنیت ملی افزوده که شفیق الله از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا درشمال کابل است که در اردوگاه شمشتو شهر پیشاور پاکستان مقیم بوده و مسئولیت سازماندهی حمله تروریستی را به عهده داشته است.

در اعلامیه از گل خان مشهور به "درویش" نیز نامبرده شده که از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است، ولی قبل از دستگیری در منطقه پندو شهر پیشاور اقامت داشته و تخصص او ساخت مین‌های خودساز است.

حمیدالله نیز عضو سوم این گروه است که براساس اطلاعات امنیت ملی از ولسوالی خان آباد ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان است و او نیز قبل از دستگیری در منطقه بورد شهر پیشاور اقامت داشته و در ساخت کنترل الکترونیکی برای انفجار بمب تخصص دارد.

امنیت ملی مدعی شده که دستگیرشدگان دربازجویهای انجام شده اعتراف کرده که به دستور مولوی اسماعیل و اخترمحمد منصور که هر دو درشهر پیشاور پاکستان اقامت دارند به افغانستان اعزام شده و انجام این حمله انتحاری و تهاجمی توسط این افراد طرح ریزی شده بود.

مشخص نیست که این اعتراف‌ها تحت چه شرایط گرفته شده است.

مطالب مرتبط