پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانون اساسی و قانون شکنان اساسی

هم‌زمان با دهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان، شماری از آگاهان می‌گویند هنوزهم این قانون به صورت درستی تطبیق نمی‌شود و به گفته آنان بیشتر قانون شکنان "مقام‌های بلند پایه" هستند.

گزارش ملیارد صادق آزاد از کابل را بشنوید.