پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر خارجه عربستان از همکاری برای آوردن صلح در افغانستان گفت

سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به پاکستان، گفته باید خروج نیروهای خارجی از افغانستان همزمان با برقراری صلح در این کشور باشد.

گزارش نصیره محب از پاکستان را بشنوید.