پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: آیا اوضاع افغانستان مانند عراق خواهد شد؟

ده سال از پایان رسمی جنگ عراق می‌گذرد، اما خشونت‌ها در آن کشور همچنان ادامه یافته و تنها در سال ٢٠١٣ میلادی هشت هزار نفر که اکثر شان غیرنظامیان بودند، کشته شده اند. اخیرا شهر فلوجه از کنترل دولت عراق خارج شده است. یک مقام امریکایی هشدار داده که اگر موافقنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان به زودی امضا نشود، افغانستان هم پس از خروج نیروهای امریکایی وضعیتی شبیه وضعیت عراق خواهد داشت. چه شباهت‌هایی میان این دو کشور وجود دارد؟

عبدالله شادان در این باره بحثی داشت با حضور اسماعیل اکبر محقق و تحلیلگر مسایل سیاسی، جنرال صدیق ساحل کارشناس امور امنیتی و دفاعی در کابل و امیر طاهری کارشناس جهان عرب در لندن.