پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض فعالان مدنی هرات به شکار پرندگان در غرب افغانستان

دهها تن از فعالان مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی با تجمعی در شهر هرات نسبت به آنچه که شکار حیوانات بومی افغانستان توسط شکارچیان عرب خوانده‌اند Tابراز نگرانی کردند.

شبکه هماهنگی نهاد های مدنی در غرب افغانستان می‌گوید اطلاعات رسیده به آنان نشان میدهد که شماری از اعراب با حمایت مقامات افغان به غرب این کشور سفر کرده و سرگرم شکار حیوانات بومی شده اند.

جزیات را در گزارش محمدقاضی زاده خبرنگار بی بی سی در هرات، بشنوید.