پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکار پرندگان و حیوانات کمیاب در افغانستان ادامه دارد

شکار پرندگان و حیوانات بومی در افغانستان غیرقانونی است و به مقام های ولایتی از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داده شده تا بامتخلفین برخورد جدی صورت بگیرد. اما آن‌گونه که ولی مدقق، معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان در گفتگوی با به جواد صمیمی گفته است، بسیاری هنوزهم دست به شکار پرندگان و حیوانات در این کشور میزنند و حتی از بیرون هم افرادی برای شکار به افغانستان می‌روند.