پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار آیسا به مالکان زمین در شهرک های صنعتی

اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی افغانستان، آیسا، به سرمایه گذارانی که در شهرک/پارک های صنعتی زمین دریافت کرده اند ۴۵ روز فرصت داده تا فعالیت صنعتی شانرا آغاز کنند. در غیر آن به گفته مقامهای اداره آیسا، زمین آنها مصادره خواهد شد. مسولان این اداره همچنین از نهایی شدن مراحل اداری توزیع زمین در پنج پارک صنعتی تازه خبر داده اند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان از ایجاد یک بانک صنعتی تازه درماههای آینده با هدف اعطای وام صنعتی به سرمایه گذاران خبرداده است.

جزئیات در گزارش از صفی الله امین زاده از کابل