پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب بودجه ٩٣ از سوی پارلمان افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان امروز (چهارشنبه ٢٥ جدی) طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۳ را تصویب کرد. طرح این بودجه دو هفته پیش به دلیل آنچه عدم توازن و نیاز به اصلاحات خوانده شد از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.

جزئیات در گزارش ملیار صادق آزاد از کابل