پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح گردون براون برای همکاری با کودکان سوری

گوردون براون نخست وزیر پیشین بریتانیا طرحی را برای کمک به ٤٠٠ هزار کودک آواره سوری در لبنان به راه انداخته تا آن‌ها بتوانند در هفته‌های آینده وارد مکتب شوند.

مایک ولدریج گزارش می‌دهد.