پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: استفاده از کودکان در حملات انتحاری

در برنامه صدای شما سه شنبه، مخاطبان بی بی سی نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد استفاده جنگجویان از کودکان برای حملات انتحاری بیان کردند.

این برنامه را بشیر بختیار اجرا کرد