پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بانک جهانی: اقتصاد جهانی نیرومندتر می‌شود

بانک جهانی می گوید، شواهدی حاکی از آن وجود دارد که اقتصاد جهان نیرومندتر می شود، اما سیاست‌های امریکا بزرگترین چالش بر سر راه رشد اقتصادی است.

گزارش اندرو واکر را بشنوید