پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی‌ از آلودگی هوا در پایتخت چین

به دلیل افزایش آلودگی هوا، به ساکنان بیجینگ پایتخت چین هشدار داده شده تا اقدامات محتاطانه‌ای را در پیش بگیرند.

مارتین پیشنس گزارش می‌دهد.