پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خوشبینی ناتو در مورد موافقتنامه امنیتی

نیروهای ناتو در افغانستان، در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن ابراز خوشبینی کرده و اعلام کرده اند که نیروهای شان آماده ادامه ماموریت پس از ۲۰۱۴ در افغانستان می‌شوند.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد