پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی رابرت گیتس از کاهش بودجه نیروهای مسلح بریتانیا

وزیر دفاع پیشین امریکا هشدار داده که کاستن از بودجه نیروهای مسلح بریتانیا، قابلیت‌های این "بازیگر عمده‌ در عرصه جهانی" را محدود خواهد کرد. رابرت گیتس گفته محدود شدن بودجه نظامی بریتانیا به معنای آن است که دیگر این کشور هم‌پیمان نیرومندی برای امریکا نخواهد بود.

حکومت بریتانیا در نظر دارد ۲۰ هزار نفر را تا سال ۲۰۲۰ از شمار نیروهای مسلح بکاهد.

جاناتان بیل خبرنگار امور دفاعی بی بی سی گزارشی در این باره دارد.